Workload Mobility

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt uit een zin in sectie 1.10.32.

Het standaard stuk van Lorum Ipsum wat sinds de 16e eeuw wordt gebruikt is hieronder, voor wie er interesse in heeft, weergegeven. Secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” door Cicero zijn ook weergegeven in hun exacte originele vorm, vergezeld van engelse versies van de 1914 vertaling door H. Rackham.

Experience Zerto Now

See for yourself how easy Zerto Virtual Replication is to use. Sign up for a free trial and begin replicating in minutes.  

Start My Free Trial
Chat with Zerto Now!

How Can We Help?

I'm Interested in Learning More About Zerto

If you’d like to learn more about Zerto, whether you’re looking for product information, are looking to purchase Zerto, or just have questions about how the software works – We’re here to help!

I'm a Current Zerto Customer with a Support Request

At Zerto, we have a round-the-clock support team and many helpful resources available to you. Head to MyZerto for forums, technical documentation, and a robust knowledge base. If you need support, Click the link below to get started. Begin a Support Request

I am, or Hope to be, a Zerto Partner

Whether you’re looking to become a new Zerto partner, or have questions around your existing partnership or the ZAP Program in general, we’re here to answer your questions! Chat Now
WordPress Lightbox Plugin